Coronavirus Information på dansk / Information in English

Eldoradointro – Københavns Universitet

ELDORADO > Eldoradointro

ELDORADO

ELDORADO-projektet handler om at forebygge underernæring og fremme trivsel hos ældre i eget hjem ved at bidrage til optimering af madservicen.

Baggrunden for ELDORADO-projektet er, at mange hjemmeboende ældre er underernærende, selv om de får leveret mad fra kommunen. Det kan bl.a. skyldes, at de ikke spiser de leverede måltider i tilstrækkeligt omfang. Hermed øges risikoen for nedsat livskvalitet hos de ældre, samtidig med at madspildet bliver større.

I de kommende år forventes endvidere en stigning i antallet af ældre, der har behov for madservice. Det vil  øge de økonomiske udfordringer for kommunerne.

ELDORADO projektet undersøger bl.a. ældres sensoriske præferencer og måltidspræferencer, og  hvordan smags- og lugtesansen ændres med alderen. Der udvikles måltider, der er optimeret i forhold hertil, ved brug af kulinariske og sensoriske principper. Samtidig vurderes det, hvilken betydning selve spisesituationen i hjemmet har for de ældre, og der arbejdes med IT-værktøjer, der kan fremme de ældres trivsel. Endelig vurderes det, hvilken betydning ændringerne i madservice har for økonomi og bæredygtighed. 

Læs meget mere om ELDORADO.