Coronavirus Information på dansk / Information in English

Nyhedsbrev 4 - efterår 2018 – Københavns Universitet

ELDORADO > Nyheder > Nyhedsbrev 4

21. november 2018

Nyhedsbrev 4 - efterår 2018

Det fjerde nyhedsbrev i ELDORADO projektet er udkommet. I "ELDORADO Nyt nr. 4" kan du læse om, hvad der er sket i projektet i det sidste års tid, herunder om:

  • Måltidsoptimering
  • Virtuelle spisemiljøer til ældre
  • Identifikation af madindtag vha. fotoanalyser
  • Måltidsvaner og spiseglæder hos den unge generation af ældre
  • Ældres opfattelse af maddufte
  • Beregning af omkostninger i madservice
  • Miljøbelastninger i forskellige led i madservice.