Coronavirus Information på dansk / Information in English

Videnskabelig artikel om teknikker til at finde mønstre i data – Københavns Universitet

ELDORADO > Nyheder > Videnskabelig artikel ...

5. februar 2020

Videnskabelig artikel om teknikker til at finde mønstre i data

Korsgaard, D., Bjørner, T., Sørensen, P.K., Burelli, P. (2020). Creating user stereotypes for persona development from qualitative data through semi-automatic subspace clustering. User Modeling and User-Adapted Interaction, 1-45. https://doi.org/10.1007/s11257-019-09252-5

I artiklen beskrives en undersøgelse af teknikker, der kan bruges til at finde mønstre i data fra interviews. Data omhandlede ældres adfærd i forbindelse med daglige måltider.