Coronavirus Information på dansk / Information in English

Videnskabelig artikel om samspisning i mixed reality – Københavns Universitet

ELDORADO > Nyheder > Videnskabelig artikel ...

25. maj 2020

Videnskabelig artikel om samspisning i mixed reality

Korsgaard, T. Bjørner, J. R. Bruun-Pedersen, P. K. Sørensen, Perez-Cueto, F.J.A. (2020). Eating together while being apart: A pilot study on the effects of mixed-reality conversations and virtual environments on older eaters’ solitary meal experience and food intake. 2020 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW), Atlanta, GA, USA, 2020, pp. 365-370.  doi: 10.1109/VRW50115.2020.00079. 

Formålet med studiet var at undersøge effekten af at lade ældre spise i en mixed-reality verden for at manipulere med spiseoplevelsen og dermed få de ældre deltagere til at spise mere.