Coronavirus Information på dansk / Information in English

Videnskabelig artikel om ældres måltidspræferencer – Københavns Universitet

ELDORADO > Nyheder > Videnskabelig artikel ...

7. maj 2019

Videnskabelig artikel om ældres måltidspræferencer

Okkels, S.L., Dybdal.D.R., Beck, A.M., Bügel, S., Klausen, T.W, Olsen, A. (2019). An investigation of main meal preferences in nursing home residents. Journal of Sensory Studies, 34(4). doi: 10.1111/joss.12504.

Plejehjemsbeboere har en stor risiko for at blive underernæret. De ældres ernæringsmæssige status kan muligvis forbedres ved at servere måltider, der er tilpasset deres præferencer. Artiklen ovenfor undersøger ældre plejehjembeboeres sensoriske præferencer for de mest foretrukne hovedmåltider.