Coronavirus Information på dansk / Information in English

Videnskabelig artikel om mixed reality – Københavns Universitet

ELDORADO > Nyheder > Videnskabelig artikel ...

14. september 2018

Videnskabelig artikel om mixed reality

Korsgaard, D., Bjørner, T., Nilsson, N. (2019). Where would you like to eat? A formative evaluation of mixed-reality solitary meals in virtual environments for older adults with mobility impairments who live alone. Food Research International, 117, 30-39. doi:10.1016/j.foodres.2018.02.051

Artiklen ovenfor beskriver, hvordan ældre har afprøvet ideen med at spise i virtuelle miljøer ved brug af en mixed-reality prototype, samt hvordan de ældre oplevede spisesituationen.