Coronavirus Information på dansk / Information in English

Videnskabelig artikel om prisen for optimering i madservice – Københavns Universitet

ELDORADO > Nyheder > Videnskabelig artikel ...

20. marts 2020

Videnskabelig artikel om prisen for optimering i madservice

Jensen, J.D. (2020). Costs of complying with quality requirements in meal services for older adults. Journal of Foodservice Business Research, 23(3), 246-261doi: 10.1080/15378020.2020.1734424.

I artiklen beskrives en ny matematisk beregningsmodel, der kan udregne de økonomiske konsekvenser ved forskellige former for kvalitetsforbedringer i madservice.