Coronavirus Information på dansk / Information in English

Videnskabelig artikel om tekstur-modificerede måltider – Københavns Universitet

ELDORADO > Nyheder > Videnskabelig artikel ...

14. september 2018

Videnskabelig artikel om tekstur-modificerede måltider

Okkels, S.L., Saxosen, M.L., Bügel, S.G., Olsen, A., Klausen, T.W., Beck, A.M. (2018). Acceptance of Texture-Modified between-meal Foods among old adults with dysphagia. Clinical Nutrition ESPEN, 25, 126-132. doi: 10.1016/j.clnesp.2018.03.119.

Strukturmodificerede mellemmåltider er af særlig betydning for ældre, der lider af dysfagi. Artiklen ovenfor omhandler en pilotundersøgelse, der havde til formål at identificere de mellemmåltider, ældre bedst kunne lide, og at beskrive disse mellemmåltidernes grundlæggende sensoriske egenskaber.